Помощник по Съпромат – І част

Тема Задача Подробно решение Кратко решение
Геометрични характеристики
на равнинни фигури
Последователност дръпни
Стандартни профили Задача 2 Задача 1
Прости фигури Задача 2 Задача 1
Профил и проста фигура дръпни
Вътрешни усилия в
равнинно натоварени
прави греди
Последователност дръпни
Запъната греда дръпни
Греда на две опори дръпни
Греда с три участъка дръпни
Вътрешни усилия в пространствено натоварени
прави греди
Последователност дръпни
Сума от таблични греди дръпни
Товар, който не е в ГИР дръпни
Тема Задача Подробно решение Кратко решение
Вътрешни усилия в
равнинни рамки
Последователност дръпни
Г-образна рамка дръпни
П-образна рамка дръпни
Т-образна рамка дръпни
Чист опън,
чист натиск
Последователност дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Чисто огъване Последователност дръпни
Задача за оразмеряване Задача 1
Задача 2
Задача 1
~
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Тема Задача Подробно решение Кратко решение
Общо огъване Последователност дръпни дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Чисто огъване и опън,
чисто огъване и натиск
Последователност дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Ексцентричен опън (натиск) дръпни
Напрегнато състояние в
околност на точка
Последователност дръпни
НС, зададено с тензор дръпни
НС, зададено с ЕП дръпни
  • Решенията, маркирани в синьо, покриват абсолютния минимум от знания по дисциплината.
  • Студентите следва да се явяват на изпит само след като усвоят добре абсолютния минимум и са в състояние да решават самостоятелно аналогични задачи.
  • Условия на задачи за самостоятелна работа може да намерите тук.