Домашна работа – СМ1, задочно

Домашна работа по СМ1 – задочно

Тема Условие
(PDF)
Примерно
решение
1 Вътрешни усилия в прави греди Дръпни Дръпни
2 Геометрични характеристики на равнинни фигури Дръпни Дръпни
3 Якостно пресмятане при чисто огъване Дръпни Дръпни