Добре дошли!

Това е официален сайт на катедра „Съпротивление на материалите“ при Факултет по транспорта на Технически университет – София. Основното предназначение на този сайт е да бъде в помощ на студентите, които изучават дисциплината „Съпротивление на материалите“.

Моля, изберете вашата форма на обучение:
редовно обучение
задочно обучение


УКАЗАНИЯ

за провеждане на обединена писмена работа на редовните студенти II курс, резултатът от която ще оформи текуща оценка по „Съпротивление на материалите – II част“

 

 1. Обединената писмена работа ще се проведе присъствено, при спазване на необходимите санитарни и хигиенни изисквания. За целта в зала с капацитет 300 места ще бъдат разположени максимум 9 студенти и един квестор.
 2. Писмената работа за студентите от ФТ ще се проведе на 30 май 2020 г. (събота) по график, даден тук.
 3. Писмената работа за студентите от ЕМФ, МФ и МТФ ще се проведе на 06 юни 2020 г. (събота) по график, даден тук.
 4. Студентите идват в указаните в графика ден, час и зала, и влизат директно в залата, където сядат на посоченото от квестора място. Не се допуска струпване на хора пред залата.
 5. Задължително е носенето на маска. По желание могат да се използват и други предпазни средства – ръкавици и дезинфектанти.
 6. Студентите трябва да разполагат с бланка за изпит, която се купува от университетската или от тук, или се подготвя предварително от самите студенти. Ако купувате бланка за изпит, съобразете работното време на книжарниците спрямо графика. Ако сами подготвяте бланката, трябва да се снабдите с копие от стандартната първа страница, към която трябва да бъдат подшити (на три места с телбод) подходящ брой бели листа.
 7. Студентите задължително трябва да носят документ за самоличност – лична карта или шофьорска книжка. Документът се показва на квестора при поискване.
 8. Студентите трябва да разполагат със справочник по „Съпротивление на материалите“ (с автори Николов и Цонев), пособия за писане и чертане, научен калкулатор. Не се допуска прехвърляне на вещи между изпитваните. Не се допуска употребата на смартфони и други средства за комуникация.
 9. Продължителността на обединената писмена работа е 3 астрономически часа. Заданието включва две задачи и два теоретични въпроса. Примерни задачи: тук и тук; теоретичните въпроси са дадени в конспекта – тук.
 10. Обединените писмени работи ще бъдат проверени в едноседмичен срок. Оценките ще бъдат попълнени в груповите изпитни протоколи, в системата УИСС, след като студентите заверят семестъра.
 11. Информация за поправителната сесия ще бъде обявена след 14 юни 2020 г.


РЕСУРСИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Съпротивление на материалите – II част

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуални класни стаи: при доц. Николов – тук; при доц. Цонев – тук.

Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.

Техническа механика – II част

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук и тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Курсови задачи – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.


РЕСУРСИ

за отдалечено провеждане на очните занятия по „Съпротивление на материалите – II част“ на студентите задочно обучение, специалност „Автотранспортна техника“

 

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на занятията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Домашна работа – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.