Добре дошли!

Това е официален сайт на катедра „Съпротивление на материалите“ при Факултет по транспорта на Технически университет – София. Основното предназначение на този сайт е да бъде в помощ на студентите, които изучават дисциплината „Съпротивление на материалите“.

Моля, изберете вашата форма на обучение:
редовно обучение
задочно обучение


РЕСУРСИ ЗА ОТДАЛЕЧЕНАТА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ:

Съпротивление на материалите – II част

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуални класни стаи: при доц. Николов – тук; при доц. Цонев – тук.

Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.

Техническа механика – II част

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на лекциите – тук;
 • График за провеждане на упражненията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук и тук;
 • Задачи за самоподготовка – тук;
 • Курсови задачи – тук;
 • Указания за дистанционно провеждане на лабораторните упражнения – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.


РЕСУРСИ

за отдалечено провеждане на очните занятия по „Съпротивление на материалите – II част“ на студентите задочно обучение, специалност „Автотранспортна техника“

 

 • Конспект – тук;
 • График за провеждане на занятията – тук;
 • Учебници по дисциплината – тук, тук, и тук;
 • Ръководство за решаване на задачи – тук;
 • Домашна работа – тук;
 • Виртуална класна стая – тук.