Основна литература

Николай Николов
Съпротивление на материалите
Авангард Прима, София, 2017 г.

Най-новият учебник по дисциплината. Включва както първа, така и втора част. Максимално близък до преподавания на студентите материал.

Учебникът се продава в книжарницата на ТУ-София, както и в тази книжарница.

Николай Николов, Веселин Цонев
Справочник по съпротивление на материалите
Авангард Прима, София, 2013 г.

Най-новият справочник по дисциплината. Информацията съответства на действащите в момента стандарти. Справочникът включва геометрични характеристика на прости фигури и стандартни сечения, решения на таблични греди, свойства на различни материали, често използвани формули и схеми при якостни и деформационни пресмятания.
Употребата на справочника е позволена по време на всички тестове, контролни работи и изпити по „Съпротивление на материалите“.

Учебникът се продава в книжарницата на ТУ-София, както и в тази книжарница.

Николай Николов и колектив
Съпротивление на материалите – ръководство за лабораторни упражнения
Авангард прима, София, 2013 г.

Ръководството включва описание на лабораторните упражнения, които се провеждат по дисциплината „Съпротивление на материалите“, както и полуготови протоколи, които се довършват в час. Тъй като съдържа полуготови решения по ключови типове задачи, ръководството може успешно да се използва при подготовка за изпит по „Съпротивление на материалите – II част“.

Ръководството се продава в книжарницата на ТУ-София, както и в тази книжарница.