Консултации

По правилник, преподавателите са задължени да спазват приемното си време само по време на семестъра. За да гарантираме, че студентите ще получат необходимата помощ при подготовката им за изпит извън семестъра, особено по време на сесии, изготвяме допълнителен график за консултации. Съгласно този график, в указаните дни от 10:00 до 10:45 ч. в катедрата има дежурен преподавател, който в указания кабинет дава консултации по „Съпротивление на материалите“ и „Техническа механика ІІ“ на всички желаещи студенти.

Дата Преподавател Кабинет
11.06.2018 г. ас. Шопов 1222
12.06.2018 г. ас. Шопов 1222
13.06.2018 г. ас. Шопов 1222
14.06.2018 г. доц. Николов 1219
15.06.2018 г. доц. Николов 1219
18.06.2018 г. ас. Пенков 1222
19.06.2018 г. ас. Пенков 1222
20.06.2018 г. ас. Пенков 1222
21.06.2018 г. гл.ас. Борисов 1226
22.06.2018 г. гл.ас. Борисов 1226
25.06.2018 г. доц. Цонев 1220
26.06.2018 г. доц. Цонев 1220
27.06.2018 г. инж. Кузманов 1224
28.06.2018 г. инж. Кузманов 1224
Дата Преподавател Кабинет
07.09.2018 г. инж. Тенев 1110
10.09.2018 г. ас. Пенков 1222
11.09.2018 г. ас. Пенков 1222
12.09.2018 г. инж. Кузманов 1224
13.09.2018 г. инж. Кузманов 1224
14.09.2018 г. инж. Кузманов 1224
17.09.2018 г. инж. Тенев 1110
18.09.2018 г. гл.ас. Борисов 1226
19.09.2018 г. гл.ас. Борисов 1226