Консултации

По правилник, преподавателите са задължени да спазват приемното си време само по време на семестъра. За да гарантираме, че студентите ще получат необходимата помощ при подготовката им за изпит извън семестъра, особено по време на сесии, изготвяме допълнителен график за консултации. Съгласно този график, в указаните дни от 10:30 до 11:30 ч. в катедрата има дежурен преподавател, който в указания кабинет дава консултации по „Съпротивление на материалите“, „Техническа механика“ и „Техническа механика ІІ“ на всички желаещи студенти.

Дата Ден Дисциплина Преподавател Кабинет
14.09.2023 г. Четвъртък СМ гл.ас. Пенков 1222
14.09.2023 г. Четвъртък ТМ гл.ас. Борисов 1226
15.09.2023 г. Петък СМ гл.ас. Борисов 1226
15.09.2023 г. Петък ТМ гл.ас. Борисов 1226