Консултации

По правилник, преподавателите са задължени да спазват приемното си време само по време на семестъра. За да гарантираме, че студентите ще получат необходимата помощ при подготовката им за изпит извън семестъра, особено по време на сесии, изготвяме допълнителен график за консултации. Съгласно този график, в указаните дни от 10:00 до 10:45 ч. в катедрата има дежурен преподавател, който в указания кабинет дава консултации по „Съпротивление на материалите“ и „Техническа механика ІІ“ на всички желаещи студенти.

Дата Преподавател Кабинет
10.06.2019 г. гл.ас. Борисов 1226
11.06.2019 г. гл.ас. Борисов 1226
12.06.2019 г. гл.ас. Борисов 1226
13.06.2019 г. доц. Николов 1219
17.06.2019 г. ас. Пенков 1222
18.06.2019 г. ас. Пенков 1222
19.06.2019 г. ас. Пенков 1222
20.06.2019 г. ас. Пенков 1222
21.06.2019 г. инж. Тенев 1110
24.06.2019 г. инж. Тенев 1110
25.06.2019 г. доц. Цонев 1220
26.06.2019 г. инж. Кузманов 1215
27.06.2019 г. инж. Кузманов 1215
Дата Преподавател Кабинет
09.09.2019 г. инж. Кузманов 1215
10.09.2019 г. ас. Шопов 1222
11.09.2019 г. ас. Шопов 1222
12.09.2019 г. ас. Шопов 1222
13.09.2019 г. ас. Шопов 1222
16.09.2019 г. доц. Николов 1219
17.09.2019 г. доц. Цонев 1220
18.09.2019 г. инж. Кузманов 1215