Консултации

По време на семестъра студентите могат да се консултират с преподавателите в приемното им време.

По правилник, преподавателите са задължени да спазват приемното си време само по време на семестъра. За да гарантираме, че студентите ще получат необходимата помощ при подготовката им за изпит извън семестъра, особено по време на сесии, изготвяме допълнителен график за консултации. Съгласно този график, в указаните дни от 10:00 до 10:45 ч. в катедрата има дежурен преподавател, който в указания кабинет дава консултации по „Съпротивление на материалите“ на всички желаещи студенти.

Графикът се изготвя и обявява в края на всеки семестър, ако обучението е изцяло присъствено.