Друга литература

СОПРОМАТ
Страница на катедра „Съпротивление на материалите“
при Волгоградския държавен технически университет

Страницата съдържа безплатна библиотека от класическа литература по „Съпротивление на материалите“ и „Теория на еластичността и пластичността“, на руски език. Учебници, ръководства за решаване на задачи, методически указания, онлайн тестове и други.

Книгите са свободно достъпни за сваляне в pdf или djvu формат.