Английска литература

Beer F.P. and others
Mechanics of materials – seventh edition
McGraw-Hill, 2015

Водещ учебник по дисциплината в световен мащаб. Подробен и изключително богато илюстриран, с множество примери и задачи за самостоятелна работа.

Предишно издание на учебника е налично в библиотеката на ТУ-София.

Hibbeler R. C.
Mechanics of materials – ninth edition
Prentice Hall, 2013

Водещ учебник по дисциплината в световен мащаб. Подробен и изключително богато илюстриран, с множество примери и задачи за самостоятелна работа. Близък до преподаваното в ТУ-София учебно съдържание.

Предишно издание на учебника е налично в библиотеката на ТУ-София.

Vitor Dias da Silva
Mechanics and Strength of Materials
Springer, 2006

Учебник, който навлиза в дълбочина в теоретичните основи на дисциплината. Подходящ като допълнително четиво, за доизясняване на възникнали въпроси, свързани с извеждания, преобразувания и др.

Учебникът (както и много други издания на Springer) може да бъде свален безплатно от пълнотекстовата база данни SpringerLink, през мрежата на ТУ-София. Директна връзка.