Приемно време

2022/2023 учебна година – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Преподавател Приемно време Кабинет
доц. д-р инж. В. Цонев Понеделник:
Четвъртък:
09:00 – 10:30 ч.
10:30 – 12:00 ч.
1220
доц. д–р инж. Н. Николов Сряда:
Четвъртък:
15:30 – 17:00 ч.
15:30 – 17:00 ч.
1219
1339А
доц. д–р инж. Б. Димова Понеделник:
Четвъртък:
09:00 – 10:30 ч.
10:30 – 12:00 ч.
1220
гл. ас. д-р инж. Б. Борисов Понеделник:
Сряда:
15:30 – 18:30 ч.
13:30 – 16:30 ч.
1226
гл. ас. д-р инж. К. Пенков Четвъртък:
Четвъртък:
Петък
09:00 – 11:00 ч.
14:00 – 16:00 ч.
15:45 – 17:45 ч.
1222
гл. ас. д-р инж. Н. Кузманов Вторник:
Четвъртък:
Петък:
13:30 – 15:30 ч.
10:30 – 12:30 ч.
10:30 – 12:30 ч.
1215

Актуалност: 06 февруари 2023 г. – 12 май 2023 г.