Приемно време

2017/2018 учебна година – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Преподавател Приемно време Кабинет
доц. д-р инж. В. Цонев Вторник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
доц. д–р инж. Н. Николов Сряда:
Петък:
11:30 – 13:00 ч.
13:30 – 15:00 ч.
1219
доц. д–р инж. Г. Стойчев Вторник:
Петък:
10:00 – 12:00 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1221
доц. д–р инж. Б. Димова Вторник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
гл. ас. д-р инж. Б. Борисов Понеделник (5-11, 13, 14 седм.):
Вторник (1-15 седм.):
Четвъртък (1-4, 12, 15 седм.):
09:30 – 13:30 ч.
09:30 – 13:30 ч.
10:30 – 14:30 ч.
1226
гл.ас. д-р инж. Г. Тодорова Четвъртък:
Петък:
13:00 – 15:00 ч.
11:00 – 15:00 ч.
1226,
2423
ас. инж. И. Пенков Понеделник:
Вторник:
Сряда:
13:30 – 15:30 ч.
13:30 – 15:30 ч.
09:00 – 11:00 ч.
1222
ас. инж. А. Шопов Сряда:
Петък:
13:30 – 15:30 ч.
11:30 – 13:30 ч.
1222
маг. инж. Т. Тенев Вторник:
Четвъртък:
14:00 – 16:00 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1110

Актуалност: 12 февруари 2018 г. – 01 юни 2018 г.