Приемно време

2023/2024 учебна година – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Преподавател Приемно време Кабинет
доц. д-р инж. В. Цонев Понеделник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
доц. д–р инж. Н. Николов Сряда:
Четвъртък:
11:30 – 13:00 ч.
15:30 – 17:00 ч.
1219
1339А
доц. д–р инж. Б. Димова Понеделник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
гл. ас. д-р инж. Б. Борисов Вторник:
Сряда:
Сряда:
13:00 – 15:45 ч.
11:00 – 13:45 ч.
15:15 – 15:45 ч.
1226
гл. ас. д-р инж. К. Пенков Вторник:
Четвъртък:
13:45 – 16:45 ч.
13:45 – 16:45 ч.
1222
гл. ас. д-р инж. Н. Кузманов Понеделник:
Сряда:
Четвъртък:
15:30 – 16:30 ч.
10:30 – 13:00 ч.
10:30 – 13:00 ч.
1215

Актуалност: 05 февруари 2024 г. – 10 май 2024 г.