Приемно време

2020/2021 учебна година – ЗИМЕН СЕМЕСТЪР

Преподавател Приемно време Кабинет
доц. д-р инж. В. Цонев Понеделник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
доц. д–р инж. Н. Николов Понеделник:
Сряда:
11:00 – 12:30 ч.
11:00 – 12:30 ч.
1219
доц. д–р инж. Г. Стойчев Понеделник:
Петък:
10:00 – 12:00 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1221
доц. д–р инж. Б. Димова Понеделник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
гл. ас. д-р инж. Б. Борисов Вторник:
Сряда:
15:30 – 17:30 ч.
09:30 – 11:30 ч.
1226
гл.ас. д-р инж. Г. Тодорова Понеделник:
Понеделник:
Вторник:
08:30 – 09:30 ч.
13:30 – 14:30 ч.
11:30 – 13:30 ч.
1226,
2423
ас. инж. К. Пенков Вторник:
Четвъртък:
15:30 – 17:30 ч.
09:30 – 11:30 ч.
1222
ас. инж. И. Цветанов Четвъртък:
Петък:
14:00 – 16:00 ч.
08:00 – 10:00 ч.
1222
маг. инж. Н. Кузманов Вторник:
Петък:
13:30 – 15:30 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1224
маг. инж. Т. Тенев Вторник:
Четвъртък:
15:30 – 17:30 ч.
09:30 – 11:30 ч.
1110

Актуалност: 28 септември 2020 г. – 22 януари 2021 г.