Изпити

Лятна поправителна сесия:

Дата Дисциплина Указания Зала Час Записване
22.06.2022 г.
Сряда
Съпромат – I част тук 1151 11:30 ч.  
 
 
 
 
 
Начало: 06 юни;
Край: 24 ч. преди изпита;
записването става по-долу от тази страница
23.06.2022 г.
Четвъртък
Съпромат – II част тук 1151 11:30 ч.
24.06.2022 г.
Петък
Съпромат – цял
Техническа механика 2
(МФ-ИЛ)
 
тук
 
1151
 
11:30 ч.
30.06.2022 г.
Четвъртък
Техническа механика
(първи курс при
доц. Цонев)
тук 1151
1152
11:30 ч.
01.07.2022 г.
Петък
Техническа механика
(първи курс при
доц. Николов)
тук 1153
1154
11:30 ч.

Годишна ликвидационна сесия:

Дата Дисциплина Указания Зала Час Записване
19.09.2022 г.
Понеделник
Съпромат – I част тук 1151 11:30 ч.  
 
 
 
Начало: 05 септември;
Край: 24 ч. преди изпита;
записването става по-долу от тази страница
20.09.2022 г.
Вторник
Съпромат – II част тук 1151 11:30 ч.
20.09.2022 г.
Вторник
Съпромат – цял
Техническа механика 2
(МФ-ИЛ)
 
тук
 
1152
 
11:30 ч.
21.09.2022 г.
Сряда
Техническа механика
(първи курс при
Николов или Цонев)
тук 1151
1152
11:30 ч.

На посочените дати могат да се явяват всички изостанали студенти, след предварително записване, което става чрез електронния формуляр по-долу на тази страница, който е активен в указаните в таблиците дни. Изостаналите студенти се явяват задължително с индивидуален протокол.

Изпитите се провеждат според правила, към които са дадени връзки в таблиците. До изпит се допускат студенти:

  • носещи заверена студентска книжка;
  • носещи лична карта (шофьорска книжка) за удостоверяване на самоличността;
  • носещи подвързани листи за писмена работа, описани в правилата за явяване на изпит.