Изпити

Лятна поправителна сесия:

Дата Дисциплина Указания Зала Час Записване
13.06.2024 г.
Четвъртък
Съпромат – I част
Съпромат – II част
тук 1151 11:30 ч.  
 
 
 
 
Начало: 19 май;
Край: 24 ч. преди изпита;
записването става по-долу от тази страница
13.06.2024 г.
Четвъртък
Метод на крайните елементи 1152 11:30 ч.
14.06.2024 г.
Петък
Съпромат – цял
Техническа механика 2
(МФ-ИЛ)
тук 1151
1152
11:30 ч.
20.06.2024 г.
Четвъртък
Техническа механика
(доц. Николов,
доц. Цонев)
тук 1153
1154
11:30 ч.

Годишна ликвидационна сесия:

Дата Дисциплина Указания Зала Час Записване
16.09.2024 г.
Понеделник
Съпромат – I част
Съпромат – II част
тук 1151 11:30 ч.  
 
 
 
Начало: 02 септември;
Край: 24 ч. преди изпита;
записването става по-долу от тази страница
16.09.2024 г.
Понеделник
Метод на крайните елементи 1152 11:30 ч.
18.09.2024 г.
Сряда
Съпромат – цял
Техническа механика 2
(МФ-ИЛ)
тук 1151
1152
11:30 ч.
19.09.2024 г.
Четвъртък
Техническа механика
(доц. Николов,
доц. Цонев)
тук 1151
1152
11:30 ч.

На посочените дати могат да се явяват всички изостанали студенти, след предварително записване, което става чрез електронния формуляр по-долу на тази страница, който е активен в указаните в таблиците дни. Изостаналите студенти се явяват задължително с индивидуален протокол.

Изпитите се провеждат според правила, към които са дадени връзки в таблиците. До изпит се допускат студенти:

  • носещи заверена студентска книжка;
  • носещи лична карта (шофьорска книжка) за удостоверяване на самоличността;
  • носещи подвързани листи за писмена работа, описани в правилата за явяване на изпит.