Изпити

Лятна изпитна сесия:

Дата Дисциплина Зала Час Записване
04.06.2018 г.
Понеделник
Съпромат – І част
Съпромат – цял
1151 11:30 ч.  
28.05. – 02.06.
на таблото
пред катедрата
05.06.2018 г.
Вторник
Съпромат – ІI част 1151 11:30 ч.
Датата ще бъде
обявена по-късно
Техническа механика II 11:30 ч. без записване

Годишна поправителна сесия:

Дата Дисциплина Зала Час Записване
25.06.2018 г.
Понеделник
Съпромат – І част
Съпромат – цял
Техническа механика ІІ
 
1151
 
11:30 ч.
 
18.06. – 23.06.
на таблото
пред катедрата
26.06.2018 г.
Вторник
Съпромат – ІІ част 1151 11:30 ч.

На посочените дати могат да се явяват всички изостанали студенти, след предварително записване в списъци, залепени на таблото пред катедрата. Изостаналите студенти се явяват задължително с индивидуален протокол.

Изпитите се провеждат според правилата за провеждане на изпит. До изпит се допускат студенти:

  • носещи заверена студентска книжка;
  • носещи лична карта (шофьорска книжка) за удостоверяване на самоличността;
  • носещи предварително закупена листовка за изпит по Съпромат от книжарницата на ТУ-София, или подготвили минимум пет бели листа, подвързани на три места с телбод, със стандартна първа страница, преснимана от въпросната листовка.