Изпити

Лятна изпитна сесия:

Дата Дисциплина Зала Час Записване
03.06.2019 г.
Понеделник
Съпромат – І част
Съпромат – цял
1151 11:30 ч.  
27.05. – 01.06.
на таблото
пред катедрата
04.06.2019 г.
Вторник
Съпромат – ІI част 1151 11:30 ч.
13.06.2019 г.
Четвъртък
Техническа механика II 1151 11:30 ч. без записване

Годишна поправителна сесия:

Дата Дисциплина Зала Час Записване
24.06.2019 г.
Понеделник
Съпромат – І част
Съпромат – цял
Техническа механика ІІ
 
1151
 
11:30 ч.
 
17.06. – 22.06.
на таблото
пред катедрата
25.06.2019 г.
Вторник
Съпромат – ІІ част 1151 11:30 ч.

Годишна ликвидационна сесия:

Дата Дисциплина Зала Час Записване
16.09.2019 г.
Понеделник
Съпромат – І част
Съпромат – цял
Техническа механика II
 
1151
 
11:30 ч.
 
09.09. – 14.09.
на таблото
пред катедрата
17.09.2019 г.
Вторник
Съпромат – ІІ част 1151 11:30 ч.

На посочените дати могат да се явяват всички изостанали студенти, след предварително записване в списъци, залепени на таблото пред катедрата. Изостаналите студенти се явяват задължително с индивидуален протокол.

Изпитите се провеждат според правилата за провеждане на изпит. До изпит се допускат студенти:

  • носещи заверена студентска книжка;
  • носещи лична карта (шофьорска книжка) за удостоверяване на самоличността;
  • носещи предварително закупена листовка за изпит по Съпромат от книжарницата на ТУ-София, или подготвили минимум пет бели листа, подвързани на три места с телбод, със стандартна първа страница, преснимана от въпросната листовка.