Състав на секция „Съпротивление на материалите“ към катедра „Механика“ при ТУ-София

Основен състав:

conev2
доц. д-р Веселин Цонев

Ръководител секция
Кабинет: 1220; тел.: 965 3111
e-mail: tzonev@tu-sofia.bg
Nikolov2
доц. д-р Николай Николов
Зам.-ръководител НИС

Кабинет: 1219; тел.: 965 3291
e-mail: nyky@tu-sofia.bg
dimova2
доц. д-р Биляна Димова

Кабинет: 1220; тел.: 965 3111
e-mail: bdimova@tu-sofia.bg
Bore2
гл.ас. д-р Борис Борисов
Кабинет: 1226 ; тел.: 965 2242
e-mail: baborisov@tu-sofia.bg
Penkov1
ас. маг.инж. Камен Пенков
Кабинет: 1222; тел.: 965 2678
e-mail: penkov@tu-sofia.bg
kuzmanov1
маг.инж. Никола Кузманов
Кабинет: 1224; тел.: 965 3297
e-mail: nkuzmanov@tu-sofia.bg

Пенсионирани преподаватели:

stoichev1
доц. д-р Георги Стойчев

Кабинет: 1221; тел.: 965 2296
e-mail: gstojch@tu-sofia.bg
tenev1
н.с. инж. Теню Тенев

Кабинет: 1110; тел.: 965 3229
e-mail: tgtenev@tu-sofia.bg