График на учебния процес

Учебна 2022/2023 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2021/2022 1 19.09. – 24.09.2022 г.
Зимен семестър 13 26.09. – 23.12.2022 г.
Коледна ваканция 2 24.12. – 07.01.2023 г.
Зимна изпитна сесия 3 09.01. – 28.01.2023 г.
Зимна поправителна сесия 1 30.01. – 04.02.2023 г.
Летен семестър 13 06.02. – 13.04.2023 г.
24.04. – 13.05.2023 г.
Великденска ваканция 1 14.04. – 22.04.2023 г.
Лятна изпитна сесия 4 15.05. – 10.06.2023 г.
Лятна поправителна сесия 4 12.06. – 08.07.2023 г.
Годишна ликвидационна сесия 2022/2023 1 ?

Празнични дни:

22.09.2022 г., 01.11.2022 г., 08.12.2022 г., 24-28.12.2022 г.,
03.03.2023 г., 14-17.04.2023 г., 06.05.2023 г., 24.05.2023 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.