График на учебния процес

Учебна 2023/2024 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2022/2023 1 18.09. – 21.09.2022 г.
Зимен семестър 13 25.09. – 23.12.2023 г.
Коледна ваканция 2 24.12. – 06.01.2024 г.
Зимна изпитна сесия 3 08.01. – 27.01.2024 г.
Зимна поправителна сесия 1 29.01. – 03.02.2024 г.
Летен семестър 13 05.02. – 27.04.2024 г.
07.05. – 11.05.2024 г.
Великденска ваканция 1 29.04. – 06.05.2024 г.
Лятна изпитна сесия 4 13.05. – 08.06.2024 г.
Лятна поправителна сесия 4 10.06. – 05.07.2024 г.
Годишна ликвидационна сесия 2023/2024 1 19.09. – 21.09.2024 г.

Празнични дни:

22.09.2023 г., 01.11.2023 г., 08.12.2023 г., 24-28.12.2023 г.,
03.03.2024 г., 01.05.2024 г., 03-06.05.2024 г., 24.05.2024 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.

Учебна 2024/2025 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2024/2025 1 16.09. – 21.09.2024 г.
Зимен семестър 13 24.09. – 21.12.2024 г.
Коледна ваканция 2 23.12. – 05.01.2025 г.
Зимна изпитна сесия 3 06.01. – 25.01.2025 г.
Зимна поправителна сесия 1 27.01. – 01.02.2025 г.
Летен семестър 13 03.02. – 10.05.2025 г.
Великденска ваканция 1 01.05. – 07.05.2025 г.
Лятна изпитна сесия 4 12.05. – 07.06.2025 г.
Лятна поправителна сесия 4 09.06. – 05.07.2025 г.
Годишна ликвидационна сесия 2024/2025 1 ?

Празнични дни:

23.09.2024 г., 01.11.2024 г., 08.12.2024 г., 24-26.12.2024 г.,
01.01.2025 г., 03.03.2025 г., 18-21.04.2025 г., 01.05.2025 г., 06.05.2025 г., 24.05.2025 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.