График на учебния процес

Учебна 2021/2022 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2020/2021 2 13.09. – 25.09.2021 г.
Зимен семестър 13 27.09. – 22.12.2021 г.
Коледна ваканция 2 23.12. – 08.01.2022 г.
Зимна изпитна сесия 3 10.01. – 29.01.2022 г.
Зимна поправителна сесия 1 31.01. – 05.02.2022 г.
Летен семестър 13 07.02. – 21.04.2022 г.
09.05. – 21.05.2022 г.
Великденска ваканция 2 22.04. – 05.05.2022 г.
Лятна изпитна сесия 4 25.05. – 18.06.2022 г.
Лятна поправителна сесия 3 20.06. – 08.07.2022 г.
Годишна ликвидационна сесия 2021/2022 2 ?

Празнични дни:

01.11.2021 г., 08.12.2021 г., 24-28.12.2021 г., 03.01.2022 г.,
03.03.2022 г., 22-25.04.2022 г., 02.05.2022 г., 06.05.2022 г., 24.05.2022 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.