График на учебния процес

Учебна 2023/2024 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2022/2023 1 18.09. – 21.09.2023 г.
Зимен семестър 13 25.09. – 23.12.2023 г.
Коледна ваканция 2 24.12. – 06.01.2024 г.
Зимна изпитна сесия 3 08.01. – 27.01.2024 г.
Зимна поправителна сесия 1 29.01. – 03.02.2024 г.
Летен семестър 13 05.02. – 27.04.2024 г.
07.05. – 11.05.2024 г.
Великденска ваканция 1 29.04. – 06.05.2024 г.
Лятна изпитна сесия 4 13.05. – 08.06.2024 г.
Лятна поправителна сесия 4 10.06. – 05.07.2024 г.
Годишна ликвидационна сесия 2023/2024 1 ?

Празнични дни:

22.09.2023 г., 01.11.2023 г., 08.12.2023 г., 24-28.12.2023 г.,
03.03.2024 г., 01.05.2024 г., 03-06.05.2024 г., 24.05.2024 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.