График на учебния процес

Учебна 2020/2021 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2019/2020 2 14.09. – 26.09.2020 г.
Зимен семестър 15 28.09. – 19.12.2020 г.
04.01. – 23.01.2021 г.
Коледна ваканция 1 21.12. – 03.01.2021 г.
Зимна изпитна сесия 3 25.01. – 13.02.2021 г.
Зимна поправителна сесия 1 15.02. – 20.02.2021 г.
Летен семестър 15 22.02. – 29.04.2021 г.
10.05. – 12.06.2021 г.
Великденска ваканция 1 30.04. – 07.05.2021 г.
Лятна изпитна сесия 3 14.06. – 03.07.2021. г.
Годишна поправителна сесия 1 05.07. – 10.07.2021 г.
Годишна ликвидационна сесия 2020/2021 2 ?

Празнични дни:

01.11.2020 г., 08.12.2020 г., 24-28.12.2020 г., 01.01.2021 г.,
03.03.2021 г., 30.04-04.05.2021 г., 06.05.2021 г., 24.05.2021 г.