График на учебния процес

Учебна 2017/2018 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2016/2017 1 15.09. – 21.09.2017 г.
Зимен семестър 15 25.09. – 22.12.2017 г.
02.01. – 13.01.2018 г.
Коледна ваканция 1 23.12. – 01.01.2018 г.
Зимна изпитна сесия 3 15.01. – 03.02.2018 г.
Зимна поправителна сесия 1 05.02. – 10.02.2018 г.
Летен семестър 15 12.02. – 05.04.2018 г.
12.04. – 02.06.2018 г.
Великденска ваканция 1 06.04. – 11.04.2018 г.
Лятна изпитна сесия 3 04.06. – 23.06.2018 г.
Годишна поправителна сесия 1 25.06. – 30.06.2018 г.
Годишна ликвидационна сесия 2017/2018 1 14.07. – 21.09.2018 г.

Празнични дни:

22.09.2017 г., 01.11.2017 г., 08.12.2017 г., 25-26.12.2017 г., 01.01.2018 г.,
03.03.2018 г., 06.04.2018 г., 08-09.04.2018 г., 06.05.2018 г., 24.05.2018 г.,
06.09.2018 г., 22.09.2018 г.

Графикът на учебния процес можете да видите и във вид на Академичен календар.

 

Учебна 2018/2019 година
образователно-квалификационна степен „бакалавър”
редовно обучение

Учебен процес Брой седмици Период
Годишна ликвидационна сесия 2017/2018 1 14.09. – 21.09.2018 г.
Зимен семестър 15 25.09. – 21.12.2018 г.
02.01. – 15.01.2019 г.
Коледна ваканция 1 22.12. – 01.01.2019 г.
Зимна изпитна сесия 3 16.01. – 03.02.2019 г.
Зимна поправителна сесия 1 04.02. – 09.02.2019 г.
Летен семестър 15 11.02. – 25.04.2019 г.
07.05. – 31.05.2019 г.
Великденска ваканция 1 26.04. – 06.05.2019 г.
Лятна изпитна сесия 3 03.06. – 22.07.2019 г.
Годишна поправителна сесия 1 24.06. – 29.06.2019 г.
Годишна ликвидационна сесия 2018/2019 1 ?

Празнични дни:

22.09.2018 г., 01.11.2018 г., 08.12.2018 г., 24-26.12.2018 г., 01.01.2019 г.,
03.03.2019 г., 26-29.04.2019 г., 01.05.2019 г., 06.05.2019 г., 24.05.2019 г.,
06.09.2019 г., 22.09.2019 г.