Допълнителна литература на български език

Л.Лазов, И. Славов
Съпротивление на материалите
Техника, София, 1992 г.

Подробен учебник по дисциплината, служил като основно помагало през периода 1992-2002 г. Подредбата на темите и части от изложението се различават от преподаваното по настоящата учебна програма.

Продава се в книжарницата на ТУ-София.

Л.Лазов
Съпротивление на материалите
ТУ-София, 2002 г.

Като обем и изложение много близък до настоящата учебна програма. Подходящ и препоръчван учебник за подготовка по дисциплината.
Изчерпан, с малък тираж.

И. Ксьов
Съпротивление на материалите
Техника, София:
ІІІ издание – 1963 г.; ІV издание – 1970 г.; V издание – 1978 г.


Най-подробният и авторитетен учебник по дисциплината на български език. Класическа литература, изучавана от поколения инженери.
Учебникът е твърде подробен спрямо съвременните учебни програми. Някои от термините са остарели. Информацията е структурирана по специфичен начин, често откриването на конкретни текстове е затруднено. Ползването на тази книга предполага по-задълбочен интерес към дисциплината.
Препоръчва се четвъртото издание, което има твърда текстилна подвързия и отлично изпълнение. Корицата на петото издание бързо се разпада при употреба.

Поради големия си тираж, учебникът и до днес се открива лесно по библиотеки и антиквари.

В. И. Феодосев
Съпротивление на материалите
Техника, София, 1965 г.

Учебник с доказани качества, превод от руски. Подробен, включва информация, която често се пропуска в другите книги от областта, което го прави интересен и до днес.

С. Д. Кисляков
Съпротивление на материалите
Техника, София, 1975 г.

Добър учебник, предназначен за обучение на строителни инженери.

Ц. Джонов, Й. Йорданов
Съпротивление на материалите
ТУ-Габрово, 1992 г.

Много внимателно изложена теория, с подробни извеждания и преобразувания.
На пръв поглед „старомоден”, напечатан на пишеща машина и с формули написани на ръка.

В. Милков
Съпротивление на материалите
ТУ-Варна, 2008 г.

Учебник по дисциплината, който се разпространява безплатно и легално в Интернет, в две части, в pdf-формат.
Може да бъде свален от тук.