График на всички занятия

Катедра “Съпротивление на материалите”,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2020/2021 г.

9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник СM II, ФТ, ТрТТ, 62 гр.
сем. упр. – 2417
СM II, ФТ, ТрТТ, 61 гр.
сем. упр. – 2417
СM II, ФТ, АТТ, 64 гр.
упр. – 2417
СM II, ФТ, АТТ, 66 гр.
упр. – 2417
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник СM II, МТФ, КПТМ, 20 гр.
сем. упр. – 2415
СM II, МТФ, КПТМ, 19 гр.
сем. упр. – 2415
СM II, МТФ, ДИТ, 17 гр.
сем. упр. – 2415
TM 3, ФаГИОПМ
лек. – 4304
доц. Димова
ТМ 3, ФаГИОПМ
сем. упр. – 4304
доц. Димова
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда ТМ II, МФ, ИЛ, 24 гр.
упр. – 2415
гл. ас. Борисов
СM II, ЕМФ, МТФ, МФ
лек. – 1152
доц. Николов
СM II, ФT, ТрТТ,
лек. – 4244
доц. Цонев
СM II, ФT, АТТ, ТУТ
лек. – 4240
доц. Цонев
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Четвъртък ТМ1, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10205
доц. Димова
СM II, ФТ, АТТ, 65 гр.
упр. – 2417
СM II, ФТ, ТУТ, 67 гр.
упр. – 2417
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък ТM II, МФ, ИЛ, 24 гр.
лек. – 2417 (от 10:30 ч., 3 ч.)
доц. Николов
СM II, ЕМФ,
ВЕТФТ и ДТОТ,
15 и 16 гр.
сем. упр. – 2415
СM II, EМФ,
ТЕЯЕ и ТХТС,
13 и 14 гр.
сем. упр. – 2415
СM II, МФ,
Маш.,
21 гр.
сем. упр. – 2415

Забележка:

  • бакалаври – 22.02.2021-12.06.2021 г.