График на всички занятия

Катедра “Съпротивление на материалите”,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2018/2019 г.

9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник СM II, ФТ, ТрТТ, 62 гр.
сем. упр. – 2417
ас. Пенков
СM II, ФТ, ТрТТ, 61 гр.
сем. упр. – 2417
ас. Пенков
СM II, ФТ, АТТ, 63 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
СM II, ФТ, АТТ, 66 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник СM II, МТФ, ДИТ, 17 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Пенков
СM II, МТФ, КПТМ, 19 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Пенков
СM II, МТФ, КПТМ, 18 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Пенков
TM 3, ФаГИОПМ
лек. – 10204
проф. Веселинов
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда ТМ 3, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10204
доц. Димова
ТМ II, МФ, ИЛ, 24 гр.
упр. – 2415
гл. ас. Борисов
СM II, ЕМФ, МТФ, МФ
лек. – 4244
доц. Николов
СM II, ФT, ТрТТ,
лек. – 4244
доц. Цонев
СM II, ФT, АТТ, ТУТ
лек. – 4201
доц. Цонев
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Четвъртък СM II, ФТ, АТТ, 64 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
СM II, ФТ, ТУТ, 65 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
СМ II, ЕМФ, 13/14 гр.
сем. упр. – 2415
гл. ас. Борисов
FESA, ФАИО
lect. – 1214
доц. Стойчев
FESA, ФАИО
lab. – 1214
доц. Стойчев
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък ТM II, МФ, ИЛ, 24 гр.
лек. – 2417 (от 10:30 ч., 3 ч.)
доц. Николов
СM II, ЕМФ, ДТОТ, 16 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Тенев
СM II, EМФ, ВЕТФТ, 15 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Тенев
СM II, МФ, Маш., 21 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Кузманов

Забележки:

  • бакалаври – 11.02.2019-31.05.2019 г.
  • FESA – до 10-та седмица