График на всички занятия

Секция “Съпротивление на материалите” на катедра „Механика“,
ЗИМЕН семестър, учебна 2021/2022 г.

Ден 8:30-9:30 9:30-11:15 11:30-13:15 13:45-15:30 15:45-17:30 17:45-19:30 19:45-20:30
Понеделник СМ1, ЕМФ, МТФ, МФ
лек. – Teams
доц. Николов
СМ, ФАИО, 101 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Тодорова
СМ, ФАИО, 102 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Тодорова
СМ1, ФТ, ТУТ, 67 гр.
сем. упр. – 2417
инж. Пенков
Ден 8:30-9:30 9:30-11:15 11:30-13:15 13:45-15:30 15:45-17:30 17:45-19:30 19:45-20:30
Вторник СМ1, ЕМФ, МФ
ТЕЯЕ, ТХТС, Маш.
13, 14, 21 гр.,
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
СМ1, МТФ,
КПТМ,
19 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
СМ1, ФТ, ТрТТ, 61 гр.
сем. упр. – 2417
гл. ас. Борисов
ТМ2, ФаГИОПМ,
сем. упр. – 10202
доц. Димова
МКЕ, ФТ, ТрТТ, 61 гр.
лаб. упр. – 1214, 1215
инж. Кузманов,
доц. Стойчев
МКЕ, ФТ, ТрТТ, 62 гр.
лаб. упр. – 1214, 1215
инж. Кузманов,
доц. Стойчев
Мех.1, ФАИО,
лек. – Teams
гл.ас. Тодорова
МКЕ, ФТ,
лек. – Teams
доц. Стойчев
ТИТТ, ТФ, ТрТТ, 62а гр.
лаб. упр. – 1116, 1110, от 13:45, 4 часа
инж. Тенев
Ден 8:30-9:30 9:30-11:15 11:30-13:15 13:45-15:30 15:45-17:30 17:45-19:30 19:45-20:30
Четвъртък СМ, ФАИО
лек. – Teams
доц. Стойчев
ТИТТ, ТФ, ТрТТ, 61 гр.
лаб. упр. – 1116, 1110, от 11:30, 4 часа
инж. Тенев
ТИТТ, ТФ, ТрТТ, 62б гр.
лаб. упр. – 1116, 1110, от 13:45, 4 часа
инж. Тенев
СМ, МФ, Мех.,
лек. – 2417, от 10:30 ч., 3 часа
доц. Николов
СМ1, ФT,
лек. – Teams
доц. Цонев
СМ1, ЕМФ,
ВЕТФТ, ДТОТ,
15, 16 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Пенков
СМ1, МТФ,
ДИТ,
17 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Пенков
Мех.1, ФАИО, 103 гр.
четни:
сем. упр. – 2533
гл.ас. Тодорова
Мех.1, ФАИО, 104 гр.
четни:
сем. упр. – 12622
гл.ас. Тодорова
Ден 8:30-9:30 9:30-11:15 11:30-13:15 13:45-15:30 15:45-17:30 17:45-19:30 19:45-20:30
Петък СМ1, ФТ, АТТ, 64 гр.
сем. упр. – 2417
гл. ас. Борисов
СМ1, ФТ, АТТ, 65 гр.
сем. упр. – 2417
инж. Пенков
СМ1, ФТ, ТрТТ, 62 гр.
сем. упр. – 2417
инж. Пенков
СМ, МФ, Мех., 22 гр.
упр. – 2415
гл.ас. Борисов
Ден 8:30-9:30 9:30-11:15 11:30-13:15 13:45-15:30 15:45-17:30 17:45-19:30 19:45-20:30

Продължителност на обучението:

  • ОКС бакалавър: 27.09.2021 г. – 22.12.2021 г.;
  • ОКС магистър: 11.10.2021 г. – 22.12.2021 г., 10.01.2022 г. – 22.01.2022 г.;
  • ТИТТ, ФТ: 1, 2 и 3 седмица;
  • ТМ2, ФаГИОПМ: от 3 до 12 седмица;
  • СМ на английски, платено – ФТ и МФ: с програмата на 102 гр. от ФАИО.