График на всички занятия

Секция “Съпротивление на материалите” на катедра „Механика“,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2023/2024 г.

9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник ТM, МФ, ИД, 25 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Кузманов
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ, ИД, 25 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Кузманов
нечетни
ТM, МФ, ИД, 26 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Кузманов
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ, ИД, 26 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Кузманов
четни
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник ТM, МФ (ИЛ, ИД), ФПМИ (ПФКМ)
лек. – 2140
доц. Цонев
от 09:30 ч., 4 часа
ТM, СФ (ИМ, МБИС)
лек. – 4244
доц. Николов
от 13:45 ч., 4 часа
ТM, СФ, МБИС, 32 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
нечетни
ТM, СФ, МБИС, 32 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
ТИИТ, ФТ, ТрТТ, 61а гр.
лаб. упр. – 1110
доц. Цонев
ТM, ФПМИ, ПФКМ, 74 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
TM1, ФаГИОПМ
лек. – 10202, 1 и 2 седм., от 08:30 ч., 5 часа
сем. упр. – 10202, 3-12 седм., от 10:30 ч., 3 часа
доц. Димова
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда ТM, СФ, МБИС, 31 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
четни
ТM, СФ, МБИС, 31 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, МБИС, 33 гр.
сем. упр. – 2415
доц. Николов
нечетни
ТИИТ, ФТ, ТрТТ, 61б гр.
лаб. упр. – 1110
от 08:30 ч., 2 часа
доц. Цонев
ТМ3, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10204
доц. Димова
3-12 седм., 10:30-13:15 ч.
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Четвъртък ТM, МФ, ИЛ, 24 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Пенков
нечетни
ТM, МФ, ИЛ, 24 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, МБИС, 33 гр.
лаб. упр. – 1116
доц. Николов
нечетни – а; четни – б
TM1, ФаГИОПМ
лек. – 10202
от 08:30 ч., 2 часа
доц. Димова
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък ТM, СФ, ИМ, 29 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, ИМ, 28 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, ИМ, 29 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Пенков
четни

Забележки:

  • бакалаври – 05.02.2024-11.05.2024 г.
  • ТМ – секция СМ води 34 ч.л., 12 ч. с.у., 11 ч. л.у.
  • ТИТТ, ФТ – 1 и 2 седмица
  • ТМ1, ФаГИОПМ – през 1 и 2 седмица имат по 5 ч. лекции, без сем. упр.