График на всички занятия

Секция “Съпротивление на материалите”,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2022/2023 г.

9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник ТM, МФ, ИД, 25 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ, ИД, 25 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
нечетни
ТM, ФТ, ТУТ, 67 гр.
доц. Цонев
нечетни – л.у. 1116
четни – с.у. 2415
ТM, МФ, ИД, 26 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ, ИД, 26 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
четни
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник TM1, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10102
доц. Димова
3-12 седм. от 08:30 ч.
ТM, СФ, (ИМ, МБИС)
лек. – 1154
доц. Николов
от 13:45 ч., 4 часа
ТM, СФ, МБИС, 31 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Борисов
нечетни
ТM, СФ, МБИС, 31 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Борисов
нечетни – а; четни – б
ТM, ФПМИ, ПФКМ, 74 гр.
гл.ас. Кузманов
нечетни – л.у. 1116
четни – с.у. 2415
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда ТM, СФ, МБИС, 18 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Кузманов
четни
ТM, СФ, МБИС, 18 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Кузманов
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ, ИД, 27 гр.
гл.ас. Кузманов
нечетни – л.у. 1116
четни – с.у. 2415
ТM, СФ, МБИС, 32 гр.
доц. Николов
сем. упр. – 2415
нечетни
ТМ3, ФаГИОПМ
лек. – 10208
доц. Димова
1-2 седм., от 08:30 ч.
ТМ3, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10208
доц. Димова
3-12 седм.
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Четвъртък ТM, МФ, ИЛ, 24 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Пенков
нечетни
ТM, МФ, ИЛ, 24 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, МФ (ИЛ, ИД), ФТ (ТУТ), ФПМИ (ПФКМ)
лек. – 1153
доц. Цонев
от 13:45 ч., 4 часа
ТM, СФ, МБИС, 32 гр.
лаб. упр. – 1116
доц. Николов
нечетни – а; четни – б
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък ТM, СФ, ИМ, 28 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, ИМ, 28 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Пенков
нечетни
ТM, СФ, ИМ, 29 гр.
лаб. упр. – 1116
гл.ас. Пенков
нечетни – а; четни – б
ТM, СФ, ИМ, 29 гр.
сем. упр. – 2415
гл.ас. Пенков
четни

Забележка:

  • бакалаври – 06.02.2023-13.05.2023 г.
  • ТМ – секция СМ води 34 ч.л., 12 ч. с.у., 11 ч. л.у.