График на всички занятия

Катедра “Съпротивление на материалите”,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2017/2018 г.

8:30 – 9:15 ч. 9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник СM II, ФТ, ТрТТ, 54 гр.
сем. упр. – 2417
ас. Пенков
СM II, ФТ, ТрТТ, 55 гр.
сем. упр. – 2417
ас. Пенков
СM II, ФТ, АТТ, 57 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
8:30 – 9:15 ч. 9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник СM II, МТФ, ИТ, 17 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Пенков
СM II, МТФ, КПТМ, 19 гр.
сем. упр. – 2415
гл. ас. Борисов
СM II, МТФ, КПТМ, 18 гр.
сем. упр. – 2415
гл. ас. Борисов
TM 1, ФаГИОПМ
лек. – 10204 (от 08:30 ч., 3 ч.)
проф. Веселинов
TM 1, ФаГИОПМ
сем. упр. – 10204
доц. Димова
8:30 – 9:15 ч. 9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда СM II, ЕМФ, МТФ, МФ
лек. – 4240
доц. Николов
СM II, ФT, ТрТТ,
лек. – 4301
доц. Цонев
СM II, ФT, АТТ, ТУТ
лек. – 1151
доц. Цонев
8:30 – 9:15 ч. 9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Четвъртък ТM II, МФ, ИЛ, 24 гр.
упр. – 2415 (от 8:30 ч.)
гл. ас. Борисов
СM II, ФТ, АТТ, 58 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
СM II, ФТ, ТУТ, 60 гр.
упр. – 2417
гл. ас. Борисов
FESA, ФАИО
lect. – 1214
доц. Стойчев
FESA, ФАИО
lab. – 1214
доц. Стойчев
8:30 – 9:15 ч. 9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък ТM II, МФ, ИЛ, 24 гр.
лек. – 2417 (от 10:30 ч., 3 ч.)
доц. Николов
СM II, ЕМФ,
ЕПТЕЕСПО,
14 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Шопов
СM II, EМФ,
ТЕЯЕ и ПТОТ
13 и 16 гр.
сем. упр. – 2415
инж. Тенев
СM II, МФ,
Маш.,
21 гр.
сем. упр. – 2415
ас. Шопов

Забележки:

  • бакалаври – 12.02.2018-02.06.2018 г.
  • FESA – до 10-та седмица