Калкулатор

Даденият на тази страница научен калкулатор притежава разширени възможности и може да ви бъде изключително полезен, ако джобният ви калкулатор не е под ръка. С него можете да тренирате и употребата на специфични математически операции и функции.

Web 2.0 scientific calculator

За успешното решаване на задачи по „Съпротивление на материалите“ са необходими следните математически изчисления:

  • събиране, изваждане, умножение, деление;
  • степенуване: втора, трета и четвърта степен;
  • коренуване: втори, трети и четвърти корен;
  • тригонометрични функции: sin, cos, tg, arctg;
  • работа със скоби;
  • преобразуване на порядъци: Е-8; Е-6; Е-4; Е-3; Е-2; Е2; Е3; Е6.

Горещо се препоръчва на всички студенти:

  • да се снабдят с научен калкулатор;
  • да се научат да използват научен калкулатор.

Опитът на преподавателите по дисциплината показва, че голям брой студенти използват стари „елки“, с които са свикнали от по-рано, които имат само функциите събиране, изваждане, умножение, деление и корен втори. Тези функции са крайно недостатъчни за решаване на задачи по Съпромат.

Мнозина предпочитат да използват функцията „калкулатор“ на мобилните си телефони, смартфони, таблети и др. Освен че са по-неудобни от класическите научни калкулатори, тези устройства са забранени по време на контролни и изпити.

Друга неприятна тенденция е, че много студенти не умеят да си служат с научен калкулатор. Дори и да разполагате с такъв, това няма да ви помогне много, ако по време на изпита тепърва решите да изпробвате как да си служите с него. Особено полезни функции при пресмятане на дълги изрази са употребата на скоби, както и функцията експонента (Е). Тези функции спестяват необходимостта от ръчно преобразуване на изрази, запомняне (записване) и повторно въвеждане на междинни резултати, както и други подобни операции, които освен че значително забавят изчислителния процес, носят голяма вероятност от допускане на грешки.

Ако срещате трудности при работата с научен калкулатор, вие можете:

  • да се обърнете за помощ към асистента, който води семинарните ви упражнения;
  • да изтеглите от интернет и прочетете инструкцията за работата на вашия калкулатор.