Помощник по Съпромат – ІІ част

Тема Задача Подробно решение Кратко решение
Чисто усукване
(кръгово сечение)
Последователност дръпни дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Чисто огъване и срязване Последователност дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за допустим товар дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Огъване и усукване
(кръгово сечение)
Последователност дръпни дръпни
Задача за оразмеряване дръпни
Задача за якостна проверка дръпни
Тема Задача Подробно решение Кратко решение
Устойчивост на
натиснати пръти
Последователност дръпни
Задача за оразмеряване Ойлер
Ясински
Задача за допустим товар Ойлер
Ясински
Задача за якостна проверка Ойлер
Ясински
Преместване и завъртане
в еластични системи
Последователност дръпни дръпни
Задача за преместване дръпни
Преместване с фикт. сила дръпни
Пълно преместване дръпни
Взаимно преместване Задача 1
Задача 2
Задача за завъртане дръпни
Завъртане с фикт.момент дръпни
Взаимно завъртане дръпни
Монтажни и температурни
напрежения
Последователност дръпни дръпни
Монтажни напрежения дръпни
Температурни напрежения дръпни дръпни
Статично неопределими
системи
Последователност дръпни
Външно СН рамка дръпни
Вътрешно СН рамка, симетрия дръпни
Вътрешно СН рамка дръпни
  • Решенията, маркирани в синьо, покриват абсолютния минимум от знания по дисциплината.
  • Студентите следва да се явяват на изпит само след като усвоят добре абсолютния минимум и са в състояние да решават самостоятелно аналогични задачи.