Домашна работа по СМ2 – задочно

Домашна работа по СМ2 – задочно

Тема Условие
(PDF)
Примерно
решение
1 Едновременно огъване и срязване Дръпни Дръпни
2 Едновременно огъване и усукване Дръпни Дръпни