Приемно време

2018/2019 учебна година – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР

Преподавател Приемно време Кабинет
доц. д-р инж. В. Цонев Вторник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
09:00 – 10:30 ч.
1220
доц. д–р инж. Н. Николов Сряда:
Петък:
11:00 – 12:30 ч.
13:30 – 15:00 ч.
1219
доц. д–р инж. Г. Стойчев Вторник:
Петък:
10:00 – 12:00 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1221
доц. д–р инж. Б. Димова Вторник:
Сряда:
09:00 – 10:30 ч.
11:30 – 13:00 ч.
1220
гл. ас. д-р инж. Б. Борисов Сряда (1-15 седм.):
Понеделник
(3, 5-11, 13 седм.):
Четвъртък
(1-2, 4, 12, 14-15 седм.):
09:30 – 11:30 ч.
 
09:30 – 13:30 ч.
 
11:30 – 15:30 ч.
 
 
1226
гл.ас. д-р инж. Г. Тодорова Вторник:
Четвъртък:
13:30 – 16:30 ч.
13:30 – 16:30 ч.
1226,
2423
ас. инж. К. Пенков Понеделник:
Сряда:
13:30 – 16:30 ч.
09:15 – 12:15 ч.
1222
ас. инж. А. Шопов болничен 1222
маг. инж. Н. Кузманов Вторник:
Сряда:
10:00 – 12:00 ч.
10:00 – 12:00 ч.
1110
маг. инж. Т. Тенев Вторник:
Четвъртък:
10:00 – 12:00 ч.
15:00 – 17:00 ч.
1110

Актуалност: 11 февруари 2019 г. – 31 май 2019 г.