Графици лекции – летен семестър

Съпротивление на материалите – II част
Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ
Техническа механика – II част

Съпротивление на материалите – II част

Седмица Дати Тема
1 10.02. – 16.02.2020 г. Въпрос 1 от конспекта. (Огъване и срязване)
2 17.02. – 23.02.2020 г. Въпрос 2 от конспекта. (Огъване и срязване)
Решаване на примерна задача.
3 24.02. – 01.03.2020 г. Въпроси 3 и 4 от конспекта. (Чисто усукване, кръг)
4 02.03. – 08.03.2020 г. Въпрос 5 от конспекта. (Чисто усукване, не-кръг)
5 09.03. – 15.03.2020 г. Въпрос 6 от конспекта. (Огъване и усукване)
Решаване на примерна задача.
6 16.03. – 22.03.2020 г. Въпроси 7 и 8 от конспекта. (Устойчивост)
7 23.03. – 29.03.2020 г. Въпрос 8 – последователности. (Устойчивост)
Решаване на шест примерни задачи.
8 30.03. – 05.04.2020 г. Въпроси 15 и 16 от конспекта. (Умора)
9 06.04. – 12.04.2020 г. Тест 1 – въпроси 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от конспекта.
Въпрос 17 от конспекта. (Умора)
10 13.04. – 26.04.2020 г. Въпроси 18 и 19 от конспекта. (Умора)
Въпрос 9 от конспекта. (Кастиляно)
11 27.04. – 03.05.2020 г. Въпрос 10 от конспекта. (Кастиляно)
Решаване на четири примерни задачи.
12 04.05. – 10.05.2020 г. Въпроси 11, 12 и 13 от конспекта. (Статично неопределими к-и)
13 11.05. – 17.05.2020 г. Въпрос 14 от конспекта. (Монтажни и температурни напреж.)
14 18.05. – 24.05.2020 г. Тест 2 – въпроси 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 19 от конспекта.
Въпрос 20 от конспекта. (Повишени температури)
15 25.05. – 31.05.2020 г. Въпрос 21 от конспекта. (Понижени температури)


Съпротивление на материалите II – АТТ, ТУТ

Седмица Дати Тема
1 10.02. – 16.02.2020 г. Въпрос 1 от конспекта. (Огъване и срязване)
2 17.02. – 23.02.2020 г. Въпрос 2 от конспекта. (Огъване и срязване)
Решаване на примерна задача.
4 02.03. – 08.03.2020 г. Въпроси 3 и 4 от конспекта. (Чисто усукване, кръг)
7 23.03. – 29.03.2020 г. Въпрос 5 от конспекта. (Чисто усукване, не-кръг)
8 30.03. – 05.04.2020 г. Въпрос 6 от конспекта. (Огъване и усукване)
Решаване на примерна задача.
9 06.04. – 12.04.2020 г. Тест 1 – въпроси 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от конспекта.
10 13.04. – 26.04.2020 г. Въпроси 7 и 8 от конспекта. (Устойчивост)
11 27.04. – 03.05.2020 г. Въпрос 9 от конспекта. (Кастиляно)
13 11.05. – 17.05.2020 г. Въпрос 10 от конспекта. (Кастиляно)
Решаване на четири примерни задачи.
14 18.05. – 24.05.2020 г. Тест 2 – въпроси 7, 8, 9 и 10 от конспекта.


Техническа механика – II част

Седмица Дати Тема
1 10.02. – 16.02.2020 г. Въпроси 1 и 2 от конспекта. (Въведение)
2 17.02. – 23.02.2020 г. Въпроси 3 и 4 от конспекта. (Геометрични характеристики)
Решаване на примерна задача.
3 24.02. – 01.03.2020 г. Въпроси 5, 6 и 7 от конспекта. (Вътрешни усилия)
4 02.03. – 08.03.2020 г. Въпроси 8 и 9 от конспекта. (Чист опън)
5 09.03. – 15.03.2020 г. Въпроси 10 и 11 от конспекта. (Чисто огъване)
6 16.03. – 22.03.2020 г. Въпроси 12, 13 и 14 от конспекта. (Общо огъване, огъване и опън)
7 23.03. – 29.03.2020 г. Въпроси 15, 16 и 17 от конспекта. (Напрегнато състояние)
8 30.03. – 05.04.2020 г. Тест 1 – въпроси от 1 до 17 от конспекта.
Въпроси 18, 19 и 20 от конспекта. (Деформации, якостни теории)
9 06.04. – 12.04.2020 г. Въпроси 21 и 22 от конспекта. (Огъване и срязване)
Решаване на примерна задача.
10 13.04. – 26.04.2020 г. Въпрос 23 от конспекта. (Чисто усукване, кръг)
Решаване на примерна задача.
11 27.04. – 03.05.2020 г. Въпрос 24 от конспекта. (Чисто усукване, не-кръг)
12 04.05. – 10.05.2020 г. Въпроси 25 от конспекта. (Огъване и усукване)
Решаване на примерна задача.
13 11.05. – 17.05.2020 г. Въпроси 26 и 27 от конспекта. (Устойчивост)
14 18.05. – 24.05.2020 г. Въпроси 28, 29, 30 и 31 от конспекта. (Умора)
15 25.05. – 31.05.2020 г. Тест 2 – въпроси от 18 до 31 от конспекта.
Въпроси 32 и 33 от конспекта. (Повишени и понижени температури)