График на лабораторните упражнения

ДАТИ ЗА ОТРАБОТВАНЕ НА НЕВЗЕТИ ЛАБОРАТОРНИ УПРАЖНЕНИЯ

Лаб. № Тема Дата, ден Час Лаборатория Провежда
1. Изпитване на материалите 27.05.2019 г.
Понеделник
09:30 – 11:15 ч. 1116 инж. Тенев
2. Определяне на напреженията в съд под налягане 27.05.2019 г.
Понеделник
13:45 – 15:30 ч. 1109 инж. Тенев
3. Изследване на напрежения по метод фотоеластичност 28.05.2019 г.
Вторник
13:45 – 15:30 ч. 2215Г гл.ас. Борисов
4. Изследване на концентрация на напреженията по метод на крайните елементи 29.05.2019 г.
Сряда
09:30 – 11:15 ч. 1116 ас. Пенков
6. Едновременно огъване и срязване 30.05.2019 г.
Четвъртък
13:45 – 15:30 ч. 1116 гл.ас. Борисов
7. Едновременно огъване и усукване 28.05.2019 г.
Вторник
09:30 – 11:15 ч. 1116 инж. Кузманов
8. Устойчивост на натиснати пръти 30.05.2019 г.
Четвъртък
09:30 – 11:15 ч. 1116 ас. Пенков

Присъствието на всички лабораторни упражнения по „Съпротивление на материалите – ІІ част“ е задължително. Успешното изработване на всички лабораторни упражнения се удостоверява от асистента, водещ семинарните упражнения по дисциплината, с отделна заверка в студентската книжка.

Студенти, които имат отсъствие и след датите за отработка, ще останат без заверка на лабораторните упражнения!