График на лабораторните упражнения

Графикът ще бъде обявен в началото за зимния семестър.