График на лабораторните упражнения

Катедра “Съпротивление на материалите”,
ЛЕТЕН семестър, учебна 2018/2019 г.

1-ва седмица (12.01 – 15.02.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
11.02.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л4–1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61а, Л4-1116
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61б, Л2–1109
инж. Тенев
Вторник,
12.02.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17а, Л4-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ,19, Л4–1116
групата не се дели
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18а, Л4-1116
ас. Пенков
МТФ, ДИТ, 17б, Л2–1109
инж. Тенев
МТФ, КПТМ, 18б, Л2–1109
инж. Тенев
Четвъртък,
14.02.2019 г.
ЕМФ, ТЕЯЕ, 13, Л4-1116
ас. Пенков
ЕМФ, ЕПТЕ, 14, Л2–1109
инж. Тенев
Петък,
15.02.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л4-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л4–1116
групата не се дели
инж. Кузманов
МФ, Маш., 21, Л4-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
2-ра седмица (18.02 – 22.02.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
18.02.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л2–1109
групата не се дели
инж. Тенев
ФТ, ТрТТ, 61б, Л4-1116
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61а, Л2–1109
инж. Тенев
Вторник,
19.02.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17б, Л4-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 19, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
МТФ, КПТМ, 18б, Л4-1116
ас. Пенков
МТФ, ДИТ, 17a, Л2-1109
инж. Тенев
МТФ, КПТМ, 18a, Л2-1109
инж. Тенев
Четвъртък,
21.02.2019 г.
ЕМФ, ТЕЯЕ, 13, Л2-1109
инж. Тенев
ЕМФ, ЕПТЕ, 14, Л4–1116
ас. Пенков
Петък,
22.02.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
МФ, Маш., 21, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
3-та седмица (25.02 – 01.03.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
25.02.2019 г.
ФТ, АТТ, 63а, Л6-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 66, Л6-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 63б, Л2-1109
инж. Тенев
Четвъртък,
28.02.2019 г.
ФТ, АТТ, 64а, Л6-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л6-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 64б, Л2-1109
инж. Тенев
4-та седмица (04.03 – 08.03.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник,
05.03.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17а, Л6-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 19, Л6-1116
групата не се дели
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18а, Л6-1116
ас. Пенков
МТФ, ДИТ, 17б, Л6-1214
гл. ас. Борисов
МТФ, КПТМ, 18б, Л6-1214
гл. ас. Борисов
Четвъртък,
07.03.2019 г.
ЕМФ, 13 и 14, Л6-1116
групата не се дели
гл. ас. Борисов
Петък,
08.03.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л6-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л6-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
МФ, Маш., 21, Л6-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
5-та седмица (11.03 – 15.03.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
11.03.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л6-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61, Л6-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, АТТ, 63б, Л6-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 66, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
ФТ, АТТ, 63а, Л2-1109
инж. Тенев
Сряда,
13.03.2019 г.
МФ, ИЛ, 24а, Л1-1116
инж. Кузманов
МФ, ИЛ, 24б, Л1-1109
инж. Тенев
Четвъртък,
14.03.2019 г.
ФТ, АТТ, 64б, Л6-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л2-1109
групата не се дели
инж. Тенев
ФТ, АТТ, 64а, Л2-1109
инж. Тенев
6-та седмица (18.03 – 22.03.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
18.03.2019 г.
ФТ, АТТ, 63а, Л7-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ 66, Л7-1116
групата не се дели
гл. ас. Борисов
ФТ, АТТ, 63б, Л3-2215Г
доц. Николов
Четвъртък,
21.03.2019 г.
ФТ, АТТ, 64а, Л7-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л7-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 64б, Л3-2215Г
доц. Николов
7-ма седмица (25.03 – 29.03.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
25.03.2019 г.
ФТ, АТТ, 63б, Л7-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 66, Л3-2215Г
групата не се дели
гл. ас. Борисов
ФТ, АТТ, 63а, Л3-2215Г
доц. Николов
Вторник,
26.03.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17а, Л7-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 19, Л7-1116
групата не се дели
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18а, Л7-1116
ас. Пенков
МТФ, ДИТ, 17б, Л7-1214
гл. ас. Борисов
МТФ, КПТМ, 18б, Л7-1214
гл. ас. Борисов
Четвъртък,
28.03.2019 г.
ФТ, АТТ, 64б, Л7-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л3-2215Г
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ЕМФ, 13 и 14, Л7-1116
групата не се дели
гл. ас. Борисов
ФТ, АТТ, 64а, Л3-2215Г
доц. Николов
Петък,
29.03.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л7-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л7-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
МФ, Маш., 21, Л7-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
8-ма седмица (01.04 – 05.04.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
01.04.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л7-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61, Л7-1116
групата не се дели
ас. Пенков
9-та седмица (08.04 – 12.04.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
08.04.2019 г.
ФТ, АТТ, 63а, Л8-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 66, Л8-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 63б, Л4-1214
ас. Пенков
Четвъртък,
11.04.2019 г.
ФТ, АТТ, 64а, Л8-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л8-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 64б, Л4-1214
ас. Пенков
Петък,
12.04.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л3-2215Г
групата не се дели
гл. ас. Борисов
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л3-2215Г
групата не се дели
гл. ас. Борисов
МФ, Маш., 21, Л3-2215Г
групата не се дели
гл. ас. Борисов
10-та седмица (15.04 – 19.04.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
15.04.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л3-2215Г
групата не се дели
гл.ас. Борисов
ФТ, ТрТТ, 61а, Л3-2215Г
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 63б, Л8-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, АТТ, 66, Л4-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61б, Л8-1116
ас. Пенков
ФТ, АТТ, 63а, Л4-1214
ас. Пенков
Вторник,
16.04.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17а, Л3-2215Г
гл.ас. Борисов
МТФ, КПТМ,19, Л3-2215Г
групата не се дели
гл.ас. Борисов
МТФ, КПТМ, 18а, Л3-2215Г
гл.ас. Борисов
МТФ, ДИТ, 17б, Л8-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18б, Л8-1116
ас. Пенков
Сряда,
17.04.2019 г.
МФ, ИЛ, 24, Л6-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов
Четвъртък,
18.04.2019 г.
ФТ, АТТ, 64б, Л8-1116
гл.ас. Борисов
ФТ, ТУТ, 65, Л4-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ЕМФ, ТЕЯЕ, 13, Л3-2215Г
гл. ас. Борисов
ФТ, АТТ, 64а, Л4-1214
ас. Пенков
ЕМФ, ЕПТЕ, 14, Л8-1116
ас. Пенков
Петък,
19.04.2019 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16, Л8-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
ЕМФ, ВЕТФТ, 15, Л8-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
МФ, Маш., 21, Л8-1116
групата не се дели
инж. Кузманов
11-та седмица (22.04 – 26.04.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
22.04.2019 г.
ФТ, ТрТТ, 62, Л8-1116
групата не се дели
ас. Пенков
ФТ, ТрТТ, 61б, Л3-2215Г
гл.ас. Борисов
ФТ, ТрТТ, 61а, Л8-1116
ас. Пенков
Вторник,
23.04.2019 г.
МТФ, ДИТ, 17б, Л3-2215Г
гл.ас. Борисов
МТФ, КПТМ, 19, Л8-1116
групата не се дели
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18б, Л3-2215Г
гл. ас. Борисов
МТФ, ДИТ, 17а, Л8-1116
ас. Пенков
МТФ, КПТМ, 18а, Л8-1116
ас. Пенков
Четвъртък,
25.04.2019 г.
ЕМФ, ТЕЯЕ, 13, Л8-1116
ас. Пенков
ЕМФ, ЕПТЕ, 14, Л3-2215Г
гл. ас. Борисов
12-та седмица (06.05 – 10.05.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда,
08.05.2019 г.
МТФ, ИЛ, 24, Л7-1116
групата не се дели
гл. ас. Борисов
14-та седмица (20.05 – 24.05.2019 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Сряда,
22.05.2019 г.
МФ, ИЛ, 24, Л8-1116
групата не се дели
гл.ас. Борисов

 
Лабораторни упражнения:

  • Лаб. № 1. Изпитване на материалите.
  • Лаб. № 2. Тензометричен метод: Измерване на напреженията в съд под налягане.
  • Лаб. № 3. Изследване на концентрация на напреженията по метод на фотоеластичност.
  • Лаб. № 4. Изследване на концентрация на напреженията по метод на крайните елементи.
  • Лаб. № 5. Напрежения и деформации при огъване и усукване.
  • Лаб. № 6. Едновременно огъване и срязване.
  • Лаб. № 7. Едновременно огъване и усукване.
  • Лаб. № 8. Устойчивост на натиснати пръти.

Студентите са длъжни да носят ръководство за лабораторни упражнения и калкулатори!