График на лабораторните упражнения

Графикът ще бъде публикуван при пълно възстановяване на присъствените занятия.