График на лабораторните упражнения

Катедра “Съпротивление на материалите”,
ЗИМЕН семестър, учебна 2020/2021 г.

5-та седмица (26.10 – 01.11.2020 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък,
30.10.2020 г.
МФ, Мех., 22 гр., Л1–1116
гл. ас. Борисов
7-та седмица (09.11 – 15.11.2020 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Понеделник,
09.11.2020 г.
ТФ, ТУТ, 67 гр., Л1–1116
инж. Тенев
ТФ, АТТ, 66 гр., Л1–1116
инж. Тенев
Вторник,
10.11.2020 г.
ТФ, ТрТТ, 61 гр., Л1–1116
инж. Тенев
ТФ, ТрТТ, 62 гр., Л1–1116
инж. Тенев
Петък,
13.11.2020 г.
ФТ, АТТ, 64 гр., Л1–1116
инж. Тенев
ФТ, АТТ, 65 гр., Л1–1116
инж. Тенев
8-ма седмица (16.11 – 22.11.2020 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Вторник,
17.11.2020 г.
МТФ, КПТМ, 20 гр., Л1–1116
гл.ас. Борисов
ЕМФ, ТЕЯЕ+ТХТС+ВЕТФТ,
13+14+15 гр., Л1–1116
гл.ас. Борисов
МТФ, КПТМ, 19 гр., Л1–1116
гл.ас. Борисов
Четвъртък,
19.11.2020 г.
ЕМФ, ДТОТ, 16 гр., Л1–1116
инж. Тенев
МТФ, ДИТ, 17 гр., Л1–1116
инж. Тенев
Петък,
20.11.2020 г.
МФ, Маш., 21 гр., Л1–1116
инж. Тенев
10-та седмица (30.11 – 06.12.2020 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък,
04.12.2020 г.
МФ, Мех., 22 гр., Л6–1116
гл. ас. Борисов
12-та седмица (14.12 – 20.12.2020 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък,
18.12.2020 г.
МФ, Мех., 22 гр., Л7–1116
гл. ас. Борисов
14-та седмица (11.01 – 17.01.2021 г.)
9:30 – 11:15 ч. 11:30 – 13:15 ч. 13:45 – 15:30 ч. 15:45 – 17:30 ч.
Петък,
15.01.2021 г.
МФ, Мех., 22 гр., Л8–1116
гл.ас. Борисов

 
Лабораторни упражнения:

  • Лаб. № 1. Изпитване на материалите.
  • Лаб. № 6. Едновременно огъване и срязване.
  • Лаб. № 7. Едновременно огъване и усукване.
  • Лаб. № 8. Устойчивост на натиснати пръти.

Студентите са длъжни да носят ръководство за лабораторни упражнения и калкулатори!