График на лабораторните упражнения

Графикът ще бъде обявен в началото за зимния семестър, при наличие на присъствено обучение.