Графици по групи

Графиците на обучението по групи ще бъдат публикуване при пълно възстановяване на присъствените занятия.