Графици по групи

Графиците на обучението по групи ще бъдат публикувани в началото на зимния семестър, при наличие на присъствено обучение.