Опреснителни курсове по Съпромат – ІІ част

Като част от мерките за повишаване качеството на обучение и за повишаване на средния успех, катедра „Съпротивление на материалите“ организира:

Безплатен курс за решаване на задачи по Съпромат – IІ част

Дата Тема Зала Час
27.10.2020 г.
Вторник
Якостно пресмятане при
едновременно огъване и срязване
1152 16:30 ч.
03.11.2020 г.
Вторник
Якостно пресмятане при
едновременно огъване и срязване
1152 16:30 ч.
10.11.2020 г.
Вторник
Якостно пресмятане при
едновременно огъване и усукване
1152 16:30 ч.

Курсът е предназначен за студентите, изучавали „Съпротивление на материалите – ІI част“ през миналата 2019/2020 учебна година, които до момента не са си взели изпита. Независимо от това, този курс може да бъде посещаван от всички, на които им предстои изпит по тази дисциплина.

Посещението на курса е свободно и безплатно, без предварително записване, без проверка на присъствието.

Курсът има практическа ориентираност – решаване на задачи по минимален набор от теми, необходим за успешно явяване на изпита. По време на курса могат свободно да се задават въпроси на преподавателя, който ще обърне (доколкото е възможно) персонално внимание на всеки присъстващ.

Веднага след приключване на курса ще се проведе допълнителен изпит по Съпромат – ІI част, на който присъствалите ще могат да покажат своята подготовка по дисциплината.