Опреснителни курсове по Съпромат – ІІ част

Като част от мерките за повишаване качеството на обучение и за повишаване на успеха по дисциплината, веднъж годишно (в средата на зимния семестър) катедра „Съпротивление на материалите“ организира безплатен курс за решаване на задачи по Съпромат – ІІ част.

През учебната 2019/2020 г. курсът се проведе в периода 05.11. – 19.11.2019 г. Бяха разгледани подробно и на най-елементарно ниво основни теми по Съпромат – ІІ част, чието познаване гарантира успешно справяне с изпита, макар и с минимална оценка.

Курсът традиционно привлича интерес. Присъстваха над 40 студенти. Голяма част от студентите, посетили курса, след това успешно се справиха с изпита.

Курсът е предназначен за студентите, изучавали „Съпротивление на материалите – ІI част“ през миналата учебна година, които до момента не са си взели изпита. Независимо от това, този курс може да бъде посещаван от всички, на които им предстои изпит по тази дисциплина.

Посещението на курса е свободно и безплатно, без предварително записване, без проверка на присъствието.

Курсът има практическа ориентираност – решаване на задачи по минимален набор от теми, необходим за успешно явяване на изпита. По време на курса могат свободно да се задават въпроси на преподавателя, който обръща (доколкото е възможно) персонално внимание на всеки присъстващ.

Веднага след приключване на курса се провежда допълнителен изпит по Съпромат – ІI част, на който присъствалите могат да покажат своята подготовка по дисциплината.