Опреснителни курсове по Съпромат – І част

Като част от мерките за повишаване качеството на обучение и за повишаване на успеха по дисциплината, веднъж годишно (в средата на летния семестър) катедра „Съпротивление на материалите“ организира безплатен курс за решаване на задачи по Съпромат – І част.

През учебната 2019/2020 г. курсът не се проведе заради въведеното извънредно положение.

През учебната 2020/2021 г. опреснителният курс ще се проведе отново, като началото ще бъде през месец март 2021 г. Конкретният график на курса ще бъде обявен тук, веднага щом бъде определен.

Курсът е предназначен за студентите, изучавали „Съпротивление на материалите – І част“ през текущата учебна година, които до момента не са си взели изпита. Независимо от това, този курс може да бъде посещаван от всички, на които им предстои изпит по тази дисциплина.

Посещението на курса е свободно и безплатно, без предварително записване, без проверка на присъствието.

Курсът има практическа ориентираност – решаване на задачи по минимален набор от теми, необходими за успешно явяване на изпита. По време на курса могат свободно да се задават въпроси на преподавателя, който обръща (доколкото е възможно) персонално внимание на всеки присъстващ.

Веднага след приключване на курса се провежда допълнителен изпит по Съпромат – І част, на който присъствалите могат да покажат своята подготовка по дисциплината.