Опреснителни курсове по Съпромат – І част

Като част от мерките за повишаване качеството на обучение и за повишаване на успеха по дисциплината, веднъж годишно (в средата на летния семестър) секция „Съпротивление на материалите“ на катедра „Механика“ организира безплатен курс за решаване на задачи по Съпромат – І част.

Опреснителните курсове се провеждат присъствено. Тяхното организиране и провеждане ще бъде възстановено, когато обучението отново стане изцяло присъствено.

Курсът е предназначен за студентите, изучавали „Съпротивление на материалите – І част“ през текущата учебна година, които до момента не са си взели изпита. Независимо от това, този курс може да бъде посещаван от всички, на които им предстои изпит по тази дисциплина.

Посещението на курса е свободно и безплатно, без предварително записване, без проверка на присъствието.

Курсът има практическа ориентираност – решаване на задачи по минимален набор от теми, необходими за успешно явяване на изпита. По време на курса могат свободно да се задават въпроси на преподавателя, който обръща (доколкото е възможно) персонално внимание на всеки присъстващ.

Веднага след приключване на курса се провежда допълнителен изпит по Съпромат – І част, на който присъствалите могат да покажат своята подготовка по дисциплината.