Учебна дейност

Секция „Съпротивление на материалите” към катедра „Механика” обучава студентите от машинните специалности на Технически университет – София по следните дисциплини:

Бакалавърска степен:

1. Съпротивление на материалите – І част;
2. Съпротивление на материалите – ІІ част;
3. Съпротивление на материалите – цял;
4. Техническа механика – ІІ част;
5. Strength of materials (обучение на английски език);
6. Technische mechanik I (обучение на немски език);
7. Technische mechanik II (обучение на немски език);
8. Technische mechanik III (обучение на немски език);
9. Technische mechanik IV (обучение на немски език);
10. Метод на крайните елементи;
11. Finite element structural analysis (обучение на английски език);
12. Finiten elemente methode (обучение на немски език);
13. Избрани въпроси от метод на крайните елементи;
14. Приложение на CAD в машиностроенето;
15. Приложение на CAD в транспортната техника;
16. Специализирани метални конструкции;
17. Стоманени конструкции – Еврокод 3;
18. Дълготрайност при променливи натоварвания.

Магистърска степен:

1. Конструкционна якост;
2. Автоматизирано проектиране на транспортната техника;
3. Компютърен якостно-деформационен анализ на транспортна техника;
4. CAM и управление на жизнения цикъл на конструкционни елементи;
5. Methoden der produktentwicklung teil werkstoffkunde festigkeitsberechnungen II (обучение на немски език).


Катедра „Механика” организира и провежда магистърско обучение по магистърската програма „Компютърно моделиране на транспортната техника”, за получаване на диплома „Магистър по Транспортна техника и технологии”, към Факултет по транспорта.