Учебни лаборатории

Лаборатория по изпитване на материали и конструкции - № 1109

lab01В лабораторията се провеждат лабораторните упражнения „Изпитване на материалите – опън, натиск, срязване, модул на еластичност, коефициент на напречна деформация”, „Тензометричен метод за измерване на деформации и пресмятане на напрежения” и „Анализ на напрегнатото и деформационно състояние –  тензометричен метод”, свързани с обучението на студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” по дисциплината „Съпротивление на материалите” първа и втора част. Лабораторията разполага с тензометрична апаратура – 4 бр., стендове – 6 бр. и машина за изпитване на материали на опън, натиск и срязване с обхват 20 тона.


 Лаборатория по тензометрия и компютърен клас – № 1110

lab02Тази лаборатория е седалище на НПЛ „Тензометрия“, която е част от катедра „Механика“. В рамките на НПЛ „Тензометрия“ специалисти от катедрата изработват различно тензометрично оборудване.

В лабораторията се провеждат лабораторните упражнения „Едновременно огъване и срязване”, „Едновременно огъване и усукване”,  „Устойчивост на натиснати пръти”, „Анализ на напрегнатото и деформационно състояние – МКЕ” и „Концентрация на напреженията: определяне на напреженията в концентратори с различна форма – МКЕ” , свързани с обучението на студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” по дисциплината „Съпротивление на материалите” първа и втора част. Лабораторията разполага с осем компютърни работни места.


Лаборатория по умора на материалите - № 1111

lab03   lab04

В лабораторията е разположена изпитателна машина за умора при чист опън (натиск) с цифрово-програмно управление, реализираща променливо натоварване с големина до 3 тона.


Учебна лаборатория - № 1116

lab05   lab06

В лабораторията се провеждат лабораторните упражнения „Изпитване на материалите – опън, натиск, срязване, модул на еластичност, коефициент на напречна деформация”, „Едновременно огъване и срязване”, „Едновременно огъване и усукване”,  „Устойчивост на натиснати пръти”, „Анализ на напрегнатото и деформационно състояние – МКЕ” и „Концентрация на напреженията: определяне на напреженията в концентратори с различна форма – МКЕ” , свързани с обучението на студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” по дисциплината „Съпротивление на материалите” първа и втора част. Лабораторията разполага с машина за изпитване на материали на опън, натиск и срязване с обхват 20 тона, както и с шест компютърни работни места.


Лаборатория по фотоеластичност - 2215Г

lab07Лабораторията е оборудвана с четири уредби за провеждане на лабораторни упражнения на тема „Определяне на напреженията по метода „Фотоеластичност“”, свързани с обучението на студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” по дисциплината „Съпротивление на материалите” първа и втора част. Акцентът пада върху явлението „концентрация на напреженията“, което в тази лаборатория може да бъде ефектно онагледено.


Лаборатория компютърен клас – № 1214

lab08Лабораторията е оборудвана с осем компютърни работни места за провеждане на лабораторните упражнения по дисциплината „Метод на крайните елементи” за студентите от образователно-квалификационната степен “бакалавър” към Факултета по транспорт. Провеждат се също така лабораторни упражнения за студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” към Факултета за английско инженерно обучение, свързани с дисциплините „Съпротивление на материалите” и „Метод на крайните елементи”.


Лаборатория по CAD/CAM/CAE - № 1215

lab09Лабораторията е оборудвана с осем компютърни работни места за провеждане на лабораторните упражнения по дисциплините „Метод на крайните елементи”, „Приложение на CAD системи в машиностронето”, „Автоматизирано проектиране”, „Конструкционна якост“, „CAM и управление на жизнения цикъл на изделията“ и др., за студентите от Факултет по транспорта. Провеждат се лабораторни упражнения за студентите от образователно-квалификационна степен “бакалавър” към Факултета за английско инженерно обучение, свързани с дисциплината „Съпротивление на материалите”.